اجاره سند برای آزادی زندانی

اجاره سند برای آزادی زندانی جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا تهران و سایر شهرهای کشور

سند و وثیقه برای زندانی

اگر شخصی به جرمی متهم شود می تواند با معرفی وثیقه (سند ملکی) نزد مقام قضایی آزاد شود و در غیر اینصورت در بازداشت باقی می ماند.

آزادی زندانی با سند اجاره ای

هنگامی که شخصی به جرمی متهم شد و توسط پلیس بازداشت شد، جهت رسیدگی به اتهام مورد نظر او را به اولین دادگاه جهت

تصمیم گیری در مورد ادامه بازداشت یا رفع بازداشت وی معرفی میکنند.

سرویس دادستان عمومی (pps) باید اتهام را بررسی کند و اگر هنوز هم نیازی به بازداشت فرد است،رسیدگی کند.

شماره تماس جهت دریافت مشاوره تلفنی 

09300378844

09220284535

چنانچه در بازجویی های به عمل آمده و اعترافات متهم شخص یا اشخاصی توسط متهم معرفی شدند که در اتهام ذکر شده دست داشته باشند

برای آنها هم وقت رسیدگی در نظر گرفته میشود.

در صورت رفع نشدن اتهام،آنها در زندان نگهداری می شوند و لازم است جهت دفاع از خود در دادگاه حاضر شوند.در این میان از اتهام تا تایید جرم اشخاص میتوانند طبق نظر مقام قضایی پرونده ،بصورت موقت با معرفی وثیقه آزاد شوند.

سند اجاره ای برای آزادی زندانی

 

دلیل معرفی سند اجاره ای برای آزادی زندانی
  • جلوگیری از فرار متهم
  • جلوگیری از دخالت در اظهار نظر شاهدان
  • جلوگیری از منحرف شدن موضوع اتهام
  • معرفی به موقع متهم در دادگاه جهت رسیدگی به پرونده

در این بین خانواده ها میتوانند از سند ملکی خود که ارزش وثیقه صادر شده از سوی مقام قضایی را داشته باشد جهت و آزادی زندانی

معرفی نمایند.

و اگر سند ملکی جهت آزادی زندانی در دسترس نباشد میتوانند از سند اجاره ای برای آزادی زندانی خود استفاده نمایند،

این مورد جز فعالیت های گروه فراز وثیقه در خصوص سند اجاره ای می باشد و عبارت است از:

  1. اجاره سند جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا
  2. اجاره سند برای زندانی تعزیرات
  3. سند اجاره ای برای وثیقه زندانی
  4. قیمت اجاره سند برای زندانی
  5. سند اجاره ای برای زندانی تهران

امیدواریم بتوانیم کمکی به شما خانواده های نیازمند وثیقه اجاره ای جهت آزادی زندانی بنماییم.

به سند اجاره ای نیاز دارید ؟

با ما تماس بگیرید !
شماره تماس ما : 09220284535 09300378844
اسکرول به بالا